هاست دانلود و پشتیبان گیری

هاست دانلود و پشتیبان گیری

پرداخت ماهانه تا سالانه


به همراه سرویس آنتی تحریم ایران


10 گیگابایت فضا


ترافیک ماهانه نامحدود


حساب FTP نامحدود


کنترل پنل محبوب سی پنل


قابلیت افزودن یک دامنه


10GB/PS سرعت پورت سرور