هاست لینوکس آلمان

 • هاست آلمان - لینوکس A0

  50,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • سالانه 500,000 تومان


   1گیگابایت میزان فضا NVMe


   ترافیک ماهانه نامحدود


   گواهینامه امنیتی SSL


   رم اختصاصی 1 گیگابایت


   حداکثر رم سرور 64 گیگابایت


   پردازنده اختصاصی 1 هسته


   حداکثر پردازنده سرور 8 هسته


   پشتیبان گیری دوره ای - دارد


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم


   بهینه شده برای سایت های فروشگاهی - وردپرس
 • هاست آلمان - لینوکس A1

  50,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • سالانه 500,000 تومان


   1گیگابایت میزان فضا NVMe


   ترافیک ماهانه نامحدود


   گواهینامه امنیتی SSL


   رم اختصاصی 1 گیگابایت


   حداکثر رم سرور 64 گیگابایت


   پردازنده اختصاصی 1 هسته


   حداکثر پردازنده سرور 8 هسته


   پشتیبان گیری دوره ای - دارد


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم


   بهینه شده برای سایت های فروشگاهی - وردپرس
 • هاست آلمان - لینوکس A2

  70,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • سالانه 800,000 تومان


   ۲گیگابایت میزان فضا NVMe


   ترافیک ماهانه نامحدود


   گواهینامه امنیتی SSL


   رم اختصاصی 1 گیگابایت


   حداکثر رم سرور 64 گیگابایت


   پردازنده اختصاصی 1 هسته


   حداکثر پردازنده سرور 8 هسته


   پشتیبان گیری دوره ای - دارد


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم


   بهینه شده برای سایت های فروشگاهی - وردپرس
 • هاست آلمان - لینوکس A3

  100,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • سالانه 980,000 تومان


   3گیگابایت میزان فضا NVMe


   ترافیک ماهانه نامحدود


   گواهینامه امنیتی SSL


   رم اختصاصی 1 گیگابایت


   حداکثر رم سرور 64 گیگابایت


   پردازنده اختصاصی 1 هسته


   حداکثر پردازنده سرور 8 هسته


   پشتیبان گیری دوره ای - دارد


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم


   بهینه شده برای سایت های فروشگاهی - وردپرس
 • هاست آلمان - لینوکس A4

  180,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 2000000 سالانه


   8 گیگابایت میزان فضای NVMe


   ترافیک ماهانه نامحدود


   گواهینامه امنیتی SSL


   رم اختصاصی 8 گیگابایت


   حداکثر رم سرور 64 گیگابایت


   پردازنده اختصاصی 4 هسته


   حداکثر پردازنده سرور 8 هسته


   پشتیبان گیری دوره ای - دارد


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم


   بهینه شده برای سایت های فروشگاهی - وردپرس
 • هاست آلمان - لینوکس A5

  240,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 2600000.00 سالانه


   10گیگابایت میزان فضاNVMe


   ترافیک ماهانه نامحدود


   گواهینامه امنیتی SSL


   رم اختصاصی 4گیگابایت


   حداکثر رم سرور 64 گیگابایت


   پردازنده اختصاصی 4 هسته


   حداکثر پردازنده سرور 8 هسته


   پشتیبان گیری دوره ای - دارد


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم


   بهینه شده برای سایت های فروشگاهی - وردپرس
 • هاست آلمان - لینوکس A6

  360,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 3960000.00 سالانه


   20 گیگابایت میزان فضای NVMe


   ترافیک ماهانه نامحدود


   گواهینامه امنیتی SSL


   رم اختصاصی 8 گیگابایت


   حداکثر رم سرور 64 گیگابایت


   پردازنده اختصاصی 4 هسته


   حداکثر پردازنده سرور 8 هسته


   پشتیبان گیری دوره ای - دارد


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم


   بهینه شده برای سایت های فروشگاهی - وردپرس