هاست پر بازدید

پرسرعت
 • هاست پرسرعت وردپرس لینوکس P0

  40,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • سالانه 400,000 تومان


   500 مگابایت میزان فضا NVMe


   ترافیک ماهانه۵۰۰۰


   گواهینامه امنیتی SSL


   رم اختصاصی 1 گیگابایت


   حداکثر رم سرور 64 گیگابایت


   پردازنده اختصاصی 1 هسته


   حداکثر پردازنده سرور 8 هسته


   پشتیبان گیری دوره ای - دارد


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم


   بهینه شده برای سایت های فروشگاهی - وردپرس
 • هاست پرسرعت وردپرس لینوکس P1

  60,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • سالانه 600,000 تومان


   1گیگابایت میزان فضا NVMe


   ترافیک ماهانه نامحدود


   گواهینامه امنیتی SSL


   رم اختصاصی 1 گیگابایت


   حداکثر رم سرور 64 گیگابایت


   پردازنده اختصاصی 1 هسته


   حداکثر پردازنده سرور 8 هسته


   پشتیبان گیری دوره ای - دارد


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم


   بهینه شده برای سایت های فروشگاهی - وردپرس
 • هاست پرسرعت وردپرس لینوکس P۲

  80,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • سالانه 900,000 تومان


   ۲گیگابایت میزان فضا NVMe


   ترافیک ماهانه نامحدود


   گواهینامه امنیتی SSL


   رم اختصاصی 1 گیگابایت


   حداکثر رم سرور 64 گیگابایت


   پردازنده اختصاصی 1 هسته


   حداکثر پردازنده سرور 8 هسته


   پشتیبان گیری دوره ای - دارد


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم


   بهینه شده برای سایت های فروشگاهی - وردپرس
 • هاست پرسرعت وردپرس لینوکس P3

  100,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • سالانه 1.080.000 تومان


   3گیگابایت میزان فضا NVMe


   ترافیک ماهانه نامحدود


   گواهینامه امنیتی SSL


   رم اختصاصی 1 گیگابایت


   حداکثر رم سرور 64 گیگابایت


   پردازنده اختصاصی 1 هسته


   حداکثر پردازنده سرور 8 هسته


   پشتیبان گیری دوره ای - دارد


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم


   بهینه شده برای سایت های فروشگاهی - وردپرس
 • هاست پر سرعت وردپرس لینوکس p5

  110,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • سالانه 1.180,000 تومان


   4گیگابایت میزان فضا NVMe


   ترافیک ماهانه نامحدود


   گواهینامه امنیتی SSL


   رم اختصاصی 1 گیگابایت


   حداکثر رم سرور 64 گیگابایت


   پردازنده اختصاصی 1 هسته


   حداکثر پردازنده سرور 8 هسته


   پشتیبان گیری دوره ای - دارد


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم


   بهینه شده برای سایت های فروشگاهی - وردپرس
 • هاست لینوکس پرسرعت و پربازدید P4

  110,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • سالانه 1,310,000تومان


   5گیگابایت میزان فضا NVMe


   ترافیک ماهانه نامحدود


   گواهینامه امنیتی SSL


   رم اختصاصی 2 گیگابایت


   حداکثر رم سرور 64 گیگابایت


   پردازنده اختصاصی 2 هسته


   حداکثر پردازنده سرور 8 هسته


   پشتیبان گیری دوره ای - دارد


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم


   بهینه شده برای سایت های فروشگاهی - وردپرس
 • هاست لینوکس پر سرعت و پر بازدید P6

  180,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 2.100.000 سالانه


   8 گیگابایت میزان فضای NVMe


   ترافیک ماهانه نامحدود


   گواهینامه امنیتی SSL


   رم اختصاصی 8 گیگابایت


   حداکثر رم سرور 64 گیگابایت


   پردازنده اختصاصی 4 هسته


   حداکثر پردازنده سرور 8 هسته


   پشتیبان گیری دوره ای - دارد


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم


   بهینه شده برای سایت های فروشگاهی - وردپرس
 • هاست لینوکس پرسرعت و پربازدید P7

  240,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 2.700.000.00 سالانه


   10گیگابایت میزان فضاNVMe


   ترافیک ماهانه نامحدود


   گواهینامه امنیتی SSL


   رم اختصاصی 4گیگابایت


   حداکثر رم سرور 64 گیگابایت


   پردازنده اختصاصی 4 هسته


   حداکثر پردازنده سرور 8 هسته


   پشتیبان گیری دوره ای - دارد


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم


   بهینه شده برای سایت های فروشگاهی - وردپرس
 • هاست لینوکس پرسرعت و پربازدید P8

  360,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 4.060.000.00 سالانه


   20 گیگابایت میزان فضای NVMe


   ترافیک ماهانه نامحدود


   گواهینامه امنیتی SSL


   رم اختصاصی 8 گیگابایت


   حداکثر رم سرور 64 گیگابایت


   پردازنده اختصاصی 4 هسته


   حداکثر پردازنده سرور 8 هسته


   پشتیبان گیری دوره ای - دارد


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم


   بهینه شده برای سایت های فروشگاهی - وردپرس