هاست لینوکس حرفه ای

 • پلن لینوکس حرفه ای P1

  • میزان فضا 1 گیگابایت


   ترافیک ماهانه 10 گیگابایت


   گواهینامه امنیتی SSL


   پارک دامنه نامحدود


   افزودن دامنه هزینه دارد


   ساب دامنه نامحدود


   کنترل پنل انتخابی CPanel یا Directadmin


   پشتیبان گیری دوره ای دارد


   NodeJS - Python - Ruby


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم
  20,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • پلن لینوکس حرفه ای P2

  • میزان فضا 5 گیگابایت


   ترافیک ماهانه 80 گیگابایت


   گواهینامه امنیتی SSL


   پارک دامنه نامحدود


   افزودن دامنه هزینه دارد


   ساب دامنه نامحدود


   کنترل پنل انتخابی CPanel یا Directadmin


   پشتیبان گیری دوره ای دارد


   NodeJS - Python - Ruby


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم
  32,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • پلن لینوکس حرفه ای P3

  • میزان فضا 10گیگابایت


   ترافیک ماهانه 100 گیگابایت


   گواهینامه امنیتی SSL


   پارک دامنه نامحدود


   افزودن دامنه هزینه دارد


   ساب دامنه نامحدود


   کنترل پنل انتخابی CPanel یا Directadmin


   پشتیبان گیری دوره ای دارد


   NodeJS - Python - Ruby


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم
  48,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • پلن لینوکس حرفه ای P4

  • میزان فضا 20 گیگابایت


   ترافیک ماهانه 200 گیگابایت


   گواهینامه امنیتی SSL


   پارک دامنه نامحدود


   افزودن دامنه هزینه دارد


   ساب دامنه نامحدود


   کنترل پنل انتخابی CPanel یا Directadmin


   پشتیبان گیری دوره ای دارد


   NodeJS - Python - Ruby


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم
  88,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • پلن لینوکس حرفه ای P5

  • میزان فضا 30 گیگابایت


   ترافیک ماهانه 300 گیگابایت


   گواهینامه امنیتی SSL


   پارک دامنه نامحدود


   افزودن دامنه هزینه دارد


   ساب دامنه نامحدود


   کنترل پنل انتخابی CPanel یا Directadmin


   پشتیبان گیری دوره ای دارد


   NodeJS - Python - Ruby


   قابلیت انتخاب نسخه PHP


   سرویس آنتی تحریم
  120,000/ماهیانه
  سفارش دهید